WallyMauriceNicoleNicoleGandalf (the White)Gandalf (the White)Gandalf (the White)Gandalf (the White)Gandalf (the White)Gandalf (the White)KimaniKimaniKimaniKimaniGandalf & Kimani: fight of TitansKimaniGandalf & Kimani: restingKimaniKimaniKimani